Cerimonia di Spillatura Rotaract Maniago-Spilimbergo

Agriturismo Gelindo dei Magredi, Vivaro (PN)

31 Gennaio 2013